top of page

Matlamat:

Matlamat program ini adalah untuk membina kemahiran tatabahasa para pelajar melalui kaedah yang pantas dan menyeronokkan. Dengan menggunakan kaedah pengajaran yang interaktif dan berkesan, pelajar akan mempelajari cara-cara membina ayat-ayat yang segar dan hebat sebagai asa penulisan karangan. Aktiviti-aktiviti boleh disesuaikan untuk komponen penggunaan bahasa seperti 1) imbuhan 2) peribahasa, 3) golongan kata, 4) frasa 5) kefahaman dan 6) lisan

 

 

Program Perkasa Bahasa

(Bengkel Penguasaan Tatabahasa)

WhatsApp Image 2020-03-11 at 12.50.26 PM
bottom of page